Lagmannen mener Gudjonssons vitneprov er begrenset

Under sin rettsbelæring viste lagmann Odd Jarl Pedersen til vitneforklaringen fra vitnepsykolog Gisli Gudjonsson. Pedersen mente Gudjonssons forklaring hadde klare begrensninger.