Her er de rikeste i Ulvik

I Ulvik er Per Ove Pedersen rikest, han har formue på vel 4 mill. kroner.