Karakterer avgjør ikke lønn

Det er ingen sammenheng mellom karakterer og lønn til de som har tatt humanistiske fag, samfunnsfag eller realfag ved universitetene.