Bondevik skeptisk til sentrum

Kjell Magne Bondevik mener det er risikabelt for KrF å binde seg fullstendig til regjeringssamarbeid med de to andre sentrumspartiene, Venstre og Senterpartiet.