- Vil reinvaska meg i retten

Kranførar Knut Brakvatne (48) føler seg uthengt som syndebukk etter dødsulukka på Oseberg Øst, medan ansvarlege i dei store selskapa går fri.