Aidsomfanget øker i Norge

Hittil i år er det oppdaget 96 nye tilfeller av hiv-smittede i Norge. Det er en økning fra perioden 1994-1998, da det ble oppdaget 105 nye tilfeller årlig i gjennomsnitt.