Utstøtte Frp-politikere dropper saken

Bare tre av de ni utstøtte Frp-medlemmene vil bringe den såkalte Frp-saken inn for Borgarting lagmannsrett.