Viksveen møtte påstått føringsoffiser

Stein Viksveen ble i dag konfrontert med tidligere Stasi-oberstløyntant Heinz Becker, som påtalemyndigheten mener var Viksveens føringsoffiser fra 1983 til 1989.