Høyre vil ha regjeringsmakten

Høyre vil i regjering, med eller uten Venstre og KrF. Arbeidet med å utforme et regjeringsdokument er alt godt i gang. Høyre slår døren igjen for støtte til en sentrumsregjering.