Samling i bånn for Senterpartiet

Det var samling i bånn da Senterpartiets landsstyre torsdag møttes for å vurdere valgresultatet og stake opp veien framover. Foreløpig konklusjon: Å klargjøre de politiske standpunkt Sp har stått for å mange år.