Russland redd radaren

Moskva reagerer: Den nye Vardø-radaren kan skade Russlands sikkerhet, hevder forsvarsdepar-tementet i Moskva. Russiske forskere mener at radaren er et mulig brudd på ABM-avtalen.