Pettersen vil svekke Andersens troverdighet

Viggo Kristiansens forsvarer, Tore Pettersen, gjorde en rekke fremstøt for å svekke Jan Helge Andersens troverdighet under prosedyren i Kristiansand byrett fredag formiddag. Retten tok pause like før klokken 12, og Pettersen skal etter lunsj fortsette sin prosedyre.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 21 år gammel

HALLGEIR OFTEDAL

Advokat Pettersen: — Dagen før drapene satt Jan Helge Andersen ved toalettene i Baneheia da et vitne traff ham. Det må være tillatt å spørre hva Andersen gjorde i Baneheia dagen før jentene ble drept. Hva han gjorde, har han selv ikke forklart.

Advokat Pettersen satte også spørsmålstegn ved Andersens forklaring om at han ikke visste hvilke av jentene han begikk overgrep mot når han først forklarte seg om dette lang tid etter pågripelsen.

— Etter min oppfatning er jentene så forskjellig både i høyde og kroppsvekt at Andersen må ha sett forskjell. Det er uforståelig at Andersen ikke kan forklare seg nøyaktig, og det svekker hans troverdighet. At det gikk lang tid før tilståelsen om overgrep kom, svekker også hans forklaring.

Andersens forklaring om hva som skjedde på åstedet etter drapene, stemmer heller ikke med hva som det faktiske forhold.

Vi må stille spørsmålstegn ved hele historien til Jan Helge Andersen. Den stemmer ikke logisk sett.

Jeg er enig med aktor i at det fortoner seg underlig at Andersen forholdt seg helt passiv på åstedet når han forklarer at Viggo skal ha forgrepet seg på en av jentene.

Andersen har nok ikke vært slik etterdilter som han forklarer i retten. Han var 19 år og lagfører i HV. Overfor de sakkyndige har Andersen sagt at han stod for sine meninger. Det passer ikke inn i bildet med etterdilterens rolle.

Et annet paradoks er om Jan Helges forklaring om at Viggo har hatt en truende atferd når han ikke fikk det som han ville. Drapstruslene var noe Viggo bare hadde i kjeften, har Andersen forklart. I de siste årene har det ikke vært slike trusler mellom de to. Andersen er ikke så underdanig som han forsøker å gi et bilde av.

Det er udiskutabelt at de to var sammen både før og etter drapene.

Jeg tror at han fikk nøklene av Jan Helge ved Svarttjønn, og så syklet hjem igjen.

Det har vært spekulert i om nøkkelhistorien er oppspinn og om det kan ha vært flere nøkler hos Viggo.

Andersen har forklart at dagene etter drapene ble Viggo merkbart nervøs. Det er ikke ført bevis for at dette er riktig, blant annet om at Jan Helge måtte ringe til Viggo før han kom på besøk. Påstandene om sikkerhetstiltak fra Viggos side er tatt ut av løse lufta. At Viggo skal ha trukket foran gardinene hjemme, ble avkreftet av moren. Det var ingen atferdsendring fra Viggos side etter drapene 19. mai, forklarte moren.

Viggo har også snakket med andre om Baneheiadrapene. Dagen før pågripelsen snakket Viggo med en dame på Eg som han var fortrolig med. Da fortalte Viggo at han ventet på DNA-resultatet, og at han da var ferdig med saken. Vitnet forklarte at Viggo da var overbevist om at han ville bli sjekket ut av saken når disse resultatene forelå.

Kan Viggo ha sagt andre ting, blant annet på fester, når han fortalte mer enn det som var allment kjent?

Han har snakket med en jente på en fest, og hun fortalte at Viggo syntes å ha god greie på det som hadde skjedd i Baneheia. Det er ikke noe ualminnelig. Vitnet fortalte at alle hadde en teori om hva som hadde skjedd.

Det er gjort et poeng av at Viggo har pornografiske bilder og filmer om dette kan gi oss holdepunkter for en tilknytning til Baneheiasaken.

Etter min oppfatning kan det ikke trekkes konklusjoner på bakgrunn av det som er beslaglagt. Professor Noreik, som var sakkyndig for Kristiansen, fortalte at det var mange ungdommer som så porno, mange flere enn folk regnet med. Tar retten dette med i vurderingen av Kristiansens forhold til Baneheiadrapene, er dere på farlig grunn.

Jeg er født og oppvokst i Fredrikstad. Der hadde vi Lilandsaken. Han ble drapsdømt på indisier, også fordi han var litt spesiell. Det er farlig å legge vekt på hvordan folk er. Jeg tenker da på Viggos opptreden i nabolaget, hans sjikanering av naboer og damer.

DNA-analysen fra Spania er ingen fullgod DNA-profil fordi analysen er basert på arbeid som foregår på forskningsstadiet. Analysemetoden er ikke rutine. Det er ingen kvalitetssikring av analysemetoden. Av den grunn må det utvises varsomhet ved bruken av denne analysen. Retten må være svært tilbakeholden med å legge til grunn at det er gjort funn fra to menn gjennom DNA-analysene fra åstedet.

Publisert: