Vil stanse sexkjøp på tjenestereiser

Likestillingssenteret ber regjeringen innføre etiske regler som kan sette en stopper for kjøp av sex på alle typer tjenestereiser i utlandet.