Trenerer journalføringa

Fleire av departementa ligg fleire veker på etterskot med å journalføre saksdokument i den elektroniske postjournalen. Verstingen er Fiskeridepartementet som ligg nesten to månadar på etterskot.