Schiøtz fikk ikke legge frem disposisjonen

Til tross for at advokat Cato Schiøtz varslet anke om saksbehandlingsfeil, kom dommerne i lagmannsretten enstemmig frem til at han ikke får anledning til å legge sin disposisjon for prosedyren frem for juryen.