Ikke barnehageplass til alle

Løftet om barnehageplass til alle innen 2003 vil bli brutt i en rekke av landets kommuner. Rikspolitikerne har lovet mer enn lokalpolitikerne kan innfri.