- Flertallet er positiv til papirsortering

63 prosent er positive til den nye måten å sortere papir på, 75 prosent vet at BIR lanserte ny ordning i slutten av oktober, av disse kan 90 prosent gjengi hva ordningen går ut på.