Seier likevel ja til innsyn i postjournal

Nei til innsyn, sa Administrasjonsdepartementet i vekevis. Då Sivilombodsmannen kravde ei grunngjeving, gjorde Victor Norman kuvending og sa ja.