- Storbyane må få eigne visjonar

Kommunalminister Erna Solberg (H) sa at storbyane må utvikle eigne visjonar - drive eigen politikkutvikling, og på dette grunnlaget inngå ein dialog med staten, då ho møtte toppleiarane i dei åtte største byane i går.