Soldatblad med nakenprotest

Avisen til Forsvarets tillitsmenn oppfordrer landets vernepliktige til å klippe ut og henge opp et helsides bilde av 12 nakne kvinner på brakkeveggen.