Gjorde unntak for Hans Orderud

Hans Orderud fikk torsdag tillatelse til å være til stede i rettslokalet i trippeldrapssaken, selv om han er stevnet som vitne i saken.