Norge bruker minst på IT

Finland og Sverige satser mer enn dobbelt så mye per innbygger på teknologi, som norske myndigheter.