- Gårdstvisten var drapsmotiv

Aktoratet i Orderud-saken mener fortsatt at uenigheter omkring eierforholdet ved Orderud gård var motivet bak trippeldrapet på gården i pinsen 1999.