Bygger opp Andersen

Førstestatsadvokat Edward Dahl brukte lang tid til å overbevise juryen i Agder lagmannsrett om Jan Helge Andersens troverdighet i sin prosedyre i dag.