Flatland tapte hyttesaken

Borgarting lagmannsrett mener hyttesalget fra eks-reder Thor Christensen til Hallvard Flatland, med Atle Hamre som mellommann, var en del av utpressingen av rederen.