Barn får kort varsel om tvangsflytting

Barn som blir omplassert fra hjemmet i regi av barnevernet får ofte beskjeden samme dag som de må flytte.