Per Arne Dahl leder bispevalget i Tunsberg

Menighetsprest Per Arne Dahl fikk fleste stemmer i første runde ved avstemningen om ny biskop i Tunsberg bispedømme.