Selskapsskatt tilbake til kommunen

Høyre ser en ny mulighet for at kommunene skal få tilbake selskapsskatten som de ble fratatt i 1998.