Biskop Birkeli ble avsatt etter utroskap - og pressen tiet

Oslo-biskop Fridtjov Birkelis livslange kjærlighet ble også hans bane. Da statsråd Bjartmar Gjerde ga ham avskjed over bordet mandag 4. september 1972, satt norske redaktører musestille. De visste nøyaktig hva som foregikk.