Fortsatt jervejakt tre steder i Norge

Direktoratet for naturforvaltning har utvidet årets jervejakt. Jakttillatelsen omfatter også bruk av snøscooter i Jotunheimen nasjonalpark.