— For dem som blir erklært utilregnelige av domstolen, må vi sikre at rutinene for å bli «friskmeldt» står i forhold til alvoret i den forbrytelsen man blir funnet skyldig i. Da må vi se nøye over bestemmelsene som skal ivareta samfunnsansvaret, om de er sterke nok, sier Bøhler til VG.

Ap-politikeren, som er første nestleder i Stortingets justiskomité, viser til en fersk dom der en person som ble «friskmeldt,» deretter ble overført til kriminalomsorgen ut fra samfunnsvern og gjentakelsesfare.

Han mener denne dommen viser at det ikke nødvendigvis er til gunst for gjerningsmannen å bli erklært utilregnelig og i stedet dømt til tvungent psykisk helsevern med håp om tidligere løslatelse.

— De som i det siste har antydet at gjerningsmannen fra 22. juli kan komme ut igjen om noen år dersom han blir dømt til tvungent psykisk helsevern, skaper unødig usikkerhet blant ofrene og andre berørte, sier Bøhler.

Han sier det er aktuelt å endre kriteriene for gjennomføring av tvungent psykisk helsevern også mens Breivik eventuelt skulle sone en slik dom.

— Dommen i Høyesterett er en del av denne beredskapen og må være med i debatten om hva som venter massemorderen, sier han.