Haukeland innrømmer lovbrudd

Direktøren ved Haukeland Universitetssjukehus innrømmer at sykehuset har brutt den nye pasientrettighetsloven.