- Sponheim lyg om veterinærbetaling

Det er isfront mellom dyrlegane og landbruksminister Lars Sponheim. Forhandlingsleiar for veterinærane, Helge Njøsen, kallar Sponheim for løgnar.