Verdier for seks millioner

«Menneske først!» er en del av prosjektet «Verdier i skolehverdagen», som kom i gang i 2002 og avsluttes i år.