Blodprøve kan erstatte fostervannsprøve

En blodprøve kan i fremtiden erstatte fostervannsprøve for å påvise kromosomavvik hos fostre.