Overvaka for meiningane

Overvakingspolitiet starta overvaking av major Svein Blindheim på grunn av meiningane han hadde om atomvåpen og fordi han fortalde at det vart øva med bruk av atomvåpen i Noreg.