Svekt kystvakt i mørke og dårleg ver

Kystvakta har ikkje fungert tilfredsstillande på grunn av svikt ved leveransen av radarsystem. Helikopter kunne ikkje nyttast i mørke og dårleg ver.