• MÅLOMRÅDET: Vest for disse holmene utenfor Fedje, foreslår Kystverket at det settes i verk en omfattende aksjon for å fjerne vraket av U864. ARKIVFOTO: TOR HØVIK

Vil heve Fedje-ubåten. Pris: 350 mill.

Kystverket foreslår en omfattende plan for å fjerne kvikksølvlasten og vraket av den tyske ubåten utenfor Fedje. Kostnaden vil overstige 350 millioner kroner.