Enda færre soldater i førstegangstjeneste

Ferske tall viser at Forsvaret i år bare får bruk for 8314 nye soldater. Aldri har så få behøvd å gjennomføre førstegangstjeneste.