Regjeringen tror renten stiger

Finansminister Per-Kristian Foss venter en rentestigning på ¾ prosentpoeng i 2005. Regjeringen er fornøyd med egen innsats.