• OPNAR: Justisminister Odd Einar Dørum opnar for større innsyn i forvaltninga.<p/>ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND

Vil utvide innsynsretten

Regjeringa gjer framlegg om ei betydeleg styrkinga av innsynsretten i saksdokumenta i offentleg forvaltning. Statsforetak, aksjeselskap og stiftingar vil bli opna for innsyn.