Kunne få ti mill. for jobben

Blendet av fristelsen til å kunne vasse i penger, gjorde at Johnny Thendrup ikke greide si nei til å være med på ranet av NOKAS. Ifølge David Toskas plan skulle ranet være over på 6 til 8 minutter. Ingen skulle tas som gisler, ingen skades.