Giske vil utvide kulturbegrepet

Kulturdepartementet skal ikke bare ha tyngde i forhold til det rene kulturbegrep. Den nye kulturministeren Trond Giske sier han vil legge stor vekt på at kulturarbeid skal påvirke store deler av samfunnet.