- Helse Bergen uten økonomisk styring

Fylkesrådmann Paul M. Nilsen leverer en flengende kritikk av Helse Bergen. Han mener lønnsutviklingen er ute av kontroll.n Helse Bergens økonomiske problemer er mye verre enn Bergen kommunes. Nilsen tror balanse er umulig å oppnå innen 2005.n Han gir skyhøye lederlønninger i helseforetakene, manglende kompetanse og fravær av samfunnsmessig kontroll, skylden.