-Deltidsansatte blir <br/>pensjonstapere

Regjeringens forslag til ny folketrygd vil slå særlig hardt ut for dem som har kombinert fulltids- og deltidsarbeid.