Ser ikke vold mot barn

Psykiatrien bommer grovt når de vurderer om barn opplever vold i familien. - Hjelpeapparatet er for dårlig, mener psykolog Trygve Børve.