Regjeringen vil fortsatt forby klasebomber

Regjeringen vil fortsatt forby bruk av klaseammunisjon inntil det er oppnådd en internasjonal avtale om bruk av slike våpen.