Frykter flere pipebranner

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap frykter rekordmange pipebranner i vinter. Tilgangen på tørr ved er større enn etterspørselen, og bruk av våt ved kan føre til branner.