Mecoms generalforsamling etter planen

Dagen før de gamle eierne i Mecom skal møtes i London for å ta stilling til ervervet av Orkla Media, føler David Montgomery seg trygg på at handelen skal bli gjennomført etter planen.