Advarte mot forskere for fem år siden

Allerede for fem år siden advarte tyske leger mot forsker Jon Sudbø og hans veileder Albrecht Reith. Men advarslene ble avfeid.